ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 สำหรับใช้ในโครงการ SML   จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าว


 


 


นายสมปราชญ์  จันทรา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 212 คน