ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสอบราคาโครงการก่อถนน คสล.สายบ้านนายสุนทร - บ้านนายสมพร หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ค. 2557
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนส์ประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ก.ค. 2557
3 โครงการขยายท่อเมนส์ประปาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ก.ค. 2557
4 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 71 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 มิ.ย. 2557
5 ประกาศสอบราคาโครงการก่อถนน คสล.สายชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 มิ.ย. 2557
6 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. จำนวน 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 เม.ย. 2557
7 โครงการสอบราคจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.วัดโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 ต.ค. 2556
8 โครงการสอบราคจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ต.ค. 2556
9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 ก.ย. 2556
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
03 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13