ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผู้มาซื้อซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 1 หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 พ.ค. 2560
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุธี - บ้านนายสำเริง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 มี.ค. 2560
3 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักจอก - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ม.ค. 2560
4 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนส์ประปา หมู่ที่ 10, 3, 5, 6, 7,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 ม.ค. 2560
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายซอย 6 -7 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 พ.ย. 2559
6 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคูเถร ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 ต.ค. 2559
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านไม้มูก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ต.ค. 2559
8 ประสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 ก.ย. 2559
9 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 ม.ค. 2559
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายซอย 8 - 9 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6