ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครรงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ก.พ. 2558
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสอิฐ- บ้านส้อง ม.7 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.พ. 2558
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 (สี่แยกนางชุม-ถนนโคกเหล็ก-วลัยลักษณ์) หมู่ 9 (ระยะที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ม.ค. 2558
4 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 ม.ค. 2558
5 สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 พ.ย. 2557
6 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 6,7,5,9 บ้านปลักจอก, บ้านไสอิฐ, บ้านไม้มูก, บ้านโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 พ.ย. 2557
7 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6,7,8,9,10,11,12 ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 พ.ย. 2557
8 สอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ต.ค. 2557
9 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 ต.ค. 2557
10 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14