ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายซอย 6 -7 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 พ.ย. 2559
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคูเถร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ต.ค. 2559
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านไม้มูก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 ต.ค. 2559
4 ประสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.ย. 2559
5 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 ม.ค. 2559
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายซอย 8 - 9 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ธ.ค. 2558
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู้บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ (หอถังสูงแชมเปญเหล็ก) หมู่ที่ 6 บ้านปลักจอก ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 ธ.ค. 2558
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ (หอถังสูงแชมเปญเหล็ก) หมู่ที่ 9 บ้านโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ธ.ค. 2558
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนส์ประปา ระบบประปาบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ก.ย. 2558
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย SML หมู่ที่ 10 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6