ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 พ.ย. 2557
2 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 6,7,5,9 บ้านปลักจอก, บ้านไสอิฐ, บ้านไม้มูก, บ้านโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ย. 2557
3 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6,7,8,9,10,11,12 ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 พ.ย. 2557
4 สอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ต.ค. 2557
5 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ต.ค. 2557
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ต.ค. 2557
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ 6 - หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ก.ย. 2557
8 ประกาศสอบราคาโครงการก่อถนน คสล.สายชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ก.ย. 2557
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุนทร-บ้านนายสมพร ม. 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ก.ย. 2557
10 ประกาศสอบราคาโครงการก่อถนน คสล.สายบ้านนายสุนทร - บ้านนายสมพร หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14