ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ม.ค. 2559
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายซอย 8 - 9 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ธ.ค. 2558
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู้บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ (หอถังสูงแชมเปญเหล็ก) หมู่ที่ 6 บ้านปลักจอก ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 ธ.ค. 2558
4 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ (หอถังสูงแชมเปญเหล็ก) หมู่ที่ 9 บ้านโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 ธ.ค. 2558
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนส์ประปา ระบบประปาบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ก.ย. 2558
6 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย SML หมู่ที่ 10 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ก.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักจอก - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ก.ย. 2558
8 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงกวาง - ไสอิฐ หมู่ที่ 7 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.ย. 2558
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ก.ย. 2558
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายแนวเขตคลองปุด หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16