ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 (สี่แยกนางชุม-ถนนโคกเหล็ก-วลัยลักษณ์) หมู่ 9 (ระยะที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ม.ค. 2558
2 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ม.ค. 2558
3 สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 พ.ย. 2557
4 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 6,7,5,9 บ้านปลักจอก, บ้านไสอิฐ, บ้านไม้มูก, บ้านโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 พ.ย. 2557
5 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6,7,8,9,10,11,12 ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 พ.ย. 2557
6 สอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 ต.ค. 2557
7 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ต.ค. 2557
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ต.ค. 2557
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ 6 - หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.ย. 2557
10 ประกาศสอบราคาโครงการก่อถนน คสล.สายชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14