ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักจอก - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 ม.ค. 2560
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนส์ประปา หมู่ที่ 10, 3, 5, 6, 7,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 ม.ค. 2560
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายซอย 6 -7 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 พ.ย. 2559
4 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคูเถร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 ต.ค. 2559
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านไม้มูก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ต.ค. 2559
6 ประสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ก.ย. 2559
7 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
64
13 ม.ค. 2559
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายซอย 8 - 9 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ธ.ค. 2558
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู้บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ (หอถังสูงแชมเปญเหล็ก) หมู่ที่ 6 บ้านปลักจอก ดาวน์โหลดเอกสาร
65
23 ธ.ค. 2558
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ (หอถังสูงแชมเปญเหล็ก) หมู่ที่ 9 บ้านโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
70
23 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6