ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. จำนวน 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 เม.ย. 2557
2 โครงการสอบราคจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.วัดโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 ต.ค. 2556
3 โครงการสอบราคจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ต.ค. 2556
4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ก.ย. 2556
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 ก.ค. 2556
6 ประกาศสอบราคาจ้างท่อลอดเหลี่ยมหาดทรายขาว ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
22 พ.ค. 2556
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายกลองโก-หาดทรายแก้ว ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
23 ม.ค. 2556
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองคูถนนด้านทิศใต้ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
18 ม.ค. 2556
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเชาวลิต - ปลายขวัญ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
18 ม.ค. 2556
10 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองโก - หาดทรายขาว ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
18 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12