ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนส์ประปา ระบบประปาบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 ก.ย. 2558
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย SML หมู่ที่ 10 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.ย. 2558
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักจอก - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.ย. 2558
4 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงกวาง - ไสอิฐ หมู่ที่ 7 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ก.ย. 2558
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ก.ย. 2558
6 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายแนวเขตคลองปุด หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ก.ค. 2558
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุทินพัฒนา หมู่ที่ 2 (ระยะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ก.ค. 2558
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหัน - คลองคูถนน หมู่ที่ 4 (ระยะที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 พ.ค. 2558
9 โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 พ.ค. 2558
10 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16