ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องปั่นไฟและหลอดไฟตกแต่งเวที่พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องปั่นไฟและหลอดไฟตกแต่งเวที่พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 ต.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
31 ต.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ต.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 14,940 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
31 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกรทง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65