ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพวงมาลาวันปิยะมหาราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน
6
27 พ.ค. 2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 เม.ย. 2562
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.8 บ้านลุ่มนา ดาวน์โหลดเอกสาร
67
21 พ.ย. 2561
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชาวลิต-ปลายขวัญ ตอน 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 ก.พ. 2561
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 2 (บ้านนายฝาก-จิราภารีสอร์ท) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 ก.พ. 2561
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 1 ม.5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ก.พ. 2561
9 ประกาศโครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 ส.ค. 2560
10 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านประตูช้างออก ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8