ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.8 บ้านลุ่มนา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 พ.ย. 2561
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชาวลิต-ปลายขวัญ ตอน 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ก.พ. 2561
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 2 (บ้านนายฝาก-จิราภารีสอร์ท) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 ก.พ. 2561
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 1 ม.5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 ก.พ. 2561
5 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 ธ.ค. 2560
6 ประกาศโครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ส.ค. 2560
7 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านประตูช้างออก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ส.ค. 2560
8 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8 บ้านลุ่มนา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ส.ค. 2560
9 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายขวัญ-เชาวลิต ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 ส.ค. 2560
10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหัน-บ้านนางพร้อม ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8