ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานประปา (เครื่องแม่ข่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กช ๗๘๔๙ ครุภัณฑ์หมายเลข oo๙-๕๘-ooo๑ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุและอุปกรณ์ประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ม.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกหัด สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ ๒ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ม.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ม.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคีลิค จำนวน ๑ ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28